CoBIT Danışmanlığı

       COBİT, bilgi ve ilgili teknolojiler için kontrol hedef anlamına gelir. ISACA VE ITGI tarafından geliştirilmiştir. BT Yönetimi açısından yeni stratejiler geliştirmeye, düzenlemeye ve uygulamaya yardımcı olacak yönetim çerçevesidir. BT yönetiminde ulaşılması gereken hedefleri gösterir. COBIT yöneticilere, denetçilere ve Bilgi Teknolojileri kullanıcılarına iş hedeflerinin bilgi işlem hedeflerine dönüşmesini, bu hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları ve gerçekleştirilen süreçleri bir araya getirirken, aynı zamanda bilgi teknolojileri alt yapılarını da etkin bir şekilde kullanmayı sağlar.

COBİT NELERİ KAPSAR?

       COBİT BT süreçlerindeki sorumlulukları belirlediği gibi çeşitli başarı ölçme modelleri sağlarken, iş hedeflerinin bilgi teknoloji altyapısıyla ilişkilendirilmesini sağlar.

COBİT’ in beş ana etki alanı vardır;

-Yönetişim ve yönetimi birbirinden ayırmak.

-İşletmeyi baştan başa kapsamak.

-Paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak.

-Tamamıyla bütünleşik bir yaklaşım sergilemek.

-Tek bir entegre çerçeve uygulamak.

Bu beş maddeden de anlayacağımız üzere COBİT, bir bilgi teknolojileri konusu değil, tüm kurum, kuruluş ve paydaşlarını ilgilendiren bir metodolojidir.

 

Kimler COBIT Kullanmalıdır?

       Başta bankacılık, finans, haberleşme sektörleri olmak üzere hemen hemen bütün kritik alanlarda işletmelerin bilgi teknolojilerine bağımlılığı gün geçtikçe artmaktadır. Bilgi Teknolojileri odaklı işletme yatırımlarından gerekli faydayı sağlayabilmek için iş ve bilgi teknoloji uyumuna olan ihtiyaçların sonucu olarak, bilgi teknolojileri yönetişimini kurumsal yönetimden ayırmak mümkün değildir.

Bankacılık, finans, haberleşme, enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren, bir düzenleyici/denetleyici otorite tarafından kontrol edilen veya BT süreçleri ile kurumsal yönetim süreçlerinin uyumundan maksimum fayda elde etmek isteyen tüm Kuruluşlar COBIT Danışmanlık Hizmetlerimizden yararlanabilir.

cobit_2019.jpg