İç Denetçi Eğitimi

       ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği İç Tetkikçi Eğitimi, tetkiklerin planlanmasında, uygulanmasında ve raporlanmasında kuruluşlara yön göstermektedir. Bilgi güvenliği, bir kuruluşun müşterilerine ürün ve hizmet sunmasını etkileyebilecek önemli bir iş süreci olarak tanınmaktadır. Doğru ve etkin bir biçimde yönetilmediği taktirde, kazancı doğrudan etkileyebilmektedir. Bu eğitim, kurumları riskten korumak için, katılımcılara bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin (ISMS) uygunluğu ve etkin uygulanması hakkında değerlendirme ve raporlama yapmak için gerekli bilgi ve becerileri vermek üzere tasarlanmıştır.

ISO 27001 İç Tetkikçi Eğitiminin amacı size kuruluşun Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri (ISMS) üzerinde iç tetkikler yapmak için gerekli becerileri vermek ve sürekli gelişimlerine katkı sağlamaktır. Eğitim, bir kuruluşun bilgi güvenliği kontrollerinin sona ermesi durumunda karşı karşıya olduğu tehditleri ve bu risklerin etkin bir şekilde giderilmesi için tedbirleri tanımlamanıza ve kontrol etmenize yardımcı olur.

       

  • ISO/IEC 27001:2013 standardını bilen personel,

  • Tetkik işlemlerini düzenleyen yöneticiler,

  • Bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini tetkik etme sorumluluğu verilmiş kişiler,

  • Bilgilerini güncellemek isteyen mevcut tetkikçiler.

       Kuruluş içinde uzman tetkikçilerin olması bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine yönelik uluslararası standarda uygunluğun sağlanması şirketin, iç tetkik aracılığıyla bilgi güvenliği yönetimini müşterinin şartlarına uyacak şekilde sunma becerisini göstermesini sağlamak

Kuruluşun Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin standart ile karşılaştırmasını sağlamak