PENETERASYON TESTİ

       Kurumun sahip olduğu bilişim sistemlerindeki güvenlik zafiyetlerini

kontrol etme amaçlı yapılan üçüncü bir kişi tarafından yapılan

‘’bilinçli’’ sızma testine penetrasyon testi denir.

Proaktif güvenliğin ilk adımı olan bu testteki amaç sistemdeki açıkları

bulmanın yanı sıra, yetkili erişimler sağlanmasıdır.

       Penetrasyon testi sanılanın aksine güvenlik açığı taraması, uyumluluk denetimi veya güvenlik değerlendirmesi değildir. Penetrasyon testi bu çabaların dışında birkaç kritik yolla durur:

       Bir sızma testi, güvenlik açıklarını açığa çıkarmakla kalmıyor: Bir kuruluşun BT varlıklarına, verilerine, insanlarına veya fiziksel güvenliğine karşı gerçek dünya saldırı vektörlerini kanıtlamak için bu açıkları aktif olarak kullanmak adına bir sonraki adımı atıyor. Bir penetrasyon testi, otomatik araçların ve süreç çerçevelerinin kullanımını içerebilse de, sonunda, bireyin veya test uzmanlarının, testin getirdiği deneyimin, ve bunlara bağlı aktif bir saldırı durumunda  kullandıkları beceriler ve yetenekleri vardır ve bunlardan en önemlisi organizasyondur.  Gelişmiş karşı önlem teknolojilerini kullanan yüksek oranda otomatik, iyi kaynaşmış ve gelişmiş ağlar, genelde, insan aklının kendine özgü niteliğine karşı savunmasızdır.

       Bir penetrasyon testi ‘’mevcut güvenlik kontrollerimin aktif ve yetenekli bir kötü niyetli saldırganın gerçek dünyadaki etkinliği nedir?’’ sorusuna cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.Bu soruya cevap verme bağlamında kendimize gerecek dünyaya entegre bir senaryo yazıp buna uygun güvenlik önlemleri almamızı sağlar. Penetrasyon testi aynı hedefe karşı birden çok senaryonun araştırılmasına olanak verir. Bir penetrasyon testi, aynı hedefe karşı çoklu saldırı vektörlerinin araştırılmasına izin verir. Kapsamı ve vektörü sınırlamak, gerçek dünyadaki güvenlik riski anlayışını sınırlar. Bu yüzden her türlü çoklu saldırı vektörlerine izin verilir ve daha doğru yorum ve raporlar hazırlamamıza olanak sağlar. Sızma testlerinde hayati önem taşıtan pentest metodolojisi, doğrulanabilir, yorumlanabilir ve tekrar edilebilir bir teknik ile çalışılmasında rehber niteliğindedir. Daha önce denenmiş ve standart haline getirilmiş bu kurallar doğru ve eksiksiz bir biçimde uygulandığında başarılı sonuçlar verir.

PENTEST YAPTIRMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

Sahip olduğunuz bilişim sistemlerindeki herhangi bir güvenlik zafiyetinin veya açığının üçüncü bir göz tarafından kontrol edilmesi ve sonuçların raporlanması firmanızın veya kuruluşunuzun güvenliğinin ilk ve en önemli adımıdır. Her ne kadar güvenliğiniz için bir çok çalışma yapsanız bile her zaman bir şeyler gözden kaçabilir. Bu yüzden kendi güvenliğinizi biz beyaz şapkalı hackerlara test ettirmeniz sizin yararınıza olacaktır. Bunlara ek olarak HIPAA gibi standartlar da Pentest yaptırmayı zorunlu tutmaktadır.

depositphotos_222868916-stock-photo-doub