Some Eğitimi

       Siber saldırıya uğrayan ve maddi, manevi zarara uğrayan kurumlarda yapılan kök sorun analizleri, bu kurumların siber saldırıları zamanında tespit edemediğini ve önlem alamadığını ortaya koymaktadır. İçinde bulunduğumuz bilişim çağında, bir kurumun siber tehditlere karşı koyabilmesi için siber saldırıları zamanında tespit edebilmek ve önlem alabilmek oldukça önemlidir.

       20 Haziran 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanan “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı” bu bağlamda kurumlara siber tehditlerle mücadele konusunda yol haritası sunmaktadır.  Kurumsal SOME personelinin sistemli bir şekilde kayıt analizi ve yönetimi yapabilmesi, kurumun bilişim sistemlerindeki önemli güvenlik zafiyetlerini tespit edebilmesi ve siber olay müdahale koordinasyonu yapabilmesi için gerekli olan temel yetkinlikleri vermeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda aşağıda içerdiği ana başlıkları sunan SOME Eğitimi sayesinde gerekli donanım sağlanabilecektir.

 •  Güvenli Yapılandırma Denetimi Eğitimi

 •  Sızma Testleri Eğitimi* Saldırı Teknikleri Eğitimi

 •  Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi Eğitimi

 •  Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi Eğitimi

 •  Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulumu ve Yönetimi Eğitimi

 •  Bilişim sistemleri Adli Analizi Eğitimi

 •  Bilgisayar Adli Analizi -Derinlemesine Windows Eğitimi

 •  Ağ Adli Analizi Eğitimi                                    

 •  Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri Eğitimi

 •  DDoS Saldırıları ve Korunma Yolları Eğitimi

 •  Bilişim Hukuku Eğitimi

 •  ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitim