Some - Siber Olaylara Müdahale

     

 

        SOME, Siber Olaylara Müdehale Ekibi anlamına gelir. 20 Ekim 2012’de Resmî Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararı olarak “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar” yayımlanmıştır.

Kurulan USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) koordinesinde Sektörel ve Kurumsal SOME’ler kurulması hakkında bazı düzenlemeler yapılmıştır.

       USOM ve SOME’ler siber olayları def etmede, oluşması beklenen zararları önlemede veya azaltmada, siber olay yönetiminin ulusal düzeyde koordinasyon ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesinde çok önemli olan yapılardır.

Sektörel SOME ve Kurumsal SOME

       Sektörel SOME’ler, kritik sektörleri düzenlemek ve denetlemekten sorumlu kurumlar bünyesinde kurulmaktadır. Bahsi geçen kurumlar; RTÜK, EPDK, SPK, BDDK gibi kamu kurumlarıdır. Kurumsal SOME’ler kamu kurumları içinde veya kritik altyapı işletmecileri bünyesinde oluşturulur. Kritik altyapı işletmecileri, kamu veya özel sektör kuruluşu olabilir. Kendine ait bir bilgi işlem birimi barındıran tüm kamu kurum ve kuruluşları da Kurumsal SOME kurmak zorundadır. Kurumsal SOME’ler görev ve sorumluluklarını yerine getiyorken, USOM ve  bağlı olduğu Sektörel SOME ile kordineli iletişim halinde bulunur.

download.jpg