DPO-VKG Danışmanlığı

       Mahkemeler ya da adli yetkiler doğrultusunda hareket eden bağımsız yargı otoriteleri haricinde, veri işlemenin bir kamu otoritesi tarafından gerçekleştirildiği durumlarda, özel sektör için ise ana faaliyet alanı, verisi işlenen kişilerin düzenli ve sistematik izlenmesini gerektiren operasyonların devamını sağlamak olan bir veri sorumlusu tarafından yapıldığı durumlarda, madde 9 a bakılarak, özel sınıflardaki kişisel verilerin büyük bir kısmının işlenmesi ve madde 10’ daki mahkumiyet kararları ve cezai işlem gerektiren suçlarla ilgili kişisel verilerin işlenmesi durumunda GDPR çerçevesinde Veri Koruma Görevlisi atanır.

Veri sorumlusuna veya işleyene veri işleme faaliyetinin GDPR’a uyumun yönetilmesinde ve denetlenmesinde yardımcı olmak amacıyla veri koruma kanunu ve uygulamaları konusunda uzmanlaşmış, bilgisi olan bir kişiyi DPO (VKG) olarak atamak zorundadır.

       Veri Koruma Görevlisinin rolü Bilgi Teknolojileri süreçlerinin yönetilmesi, veri güvenliği ve diğer önemli  iş sürekliliği gibi kişisel ve hassas verileri kontrol altında tutma ve işleme konularında yetkin olması beklenir. Gerekli olan beceri seti, veri koruma kanunları ve yönetmeliklerine yasal uyumun anlaşılmasının ötesinde bir alan gerektirmektedir.

  NEDEN KURULUŞTAN BAĞIMSIZ VKG ATANMALIDIR?

       VKG ‘nin büyük bir kurum ya da kuruluşta organizasyonun içinden atanması, yönetim kadrosu ve diğer yetkili kişiler adına zorluk yaratacaktır. Atamanın kapsamı ve niteliği ele alındığında kurum ve organizasyonların çözüme ulaştırması gereken sayısız insan ve yönetişim faktörü vardır. Bunun dışında, makamın sahibi görevlendirmenin ardından kendi destek ekibini oluşturmalı ve kendi mesleki gelişimlerinden sorumlu olarak etkin bir mini regülatör olarak kendisini çalıştıran kuruluştan bağımsız olmalıdır.

                                       VKG ATAMANIN FAYDALARI NELERDİR ?

       Veri Koruma Görevlisi hesap verme konusunda çok önemli bir unsur olup,

bir VKG atanması uygunluk sağlamayı kolaylaştıracağı gibi işletmeler arasında

büyük bir rekabet avantajı sağlar.

VERİ KORUMA GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR ?

Kişisel verileri koru görevlisi GDPR’ a göre, alınan risklerin farkında olarak görevini yerine getirmelidir. Bu bağlamda görevleri:

 -Kişisel verilerin korunması ve denetim makamı ile birlikte çalışmak,

- Denetim makamına danışılması gereken kişisel veri işleme konularında danışmak ve makamla irtibatı sağlamak,

- İstenildiğinde veri koruma etki değerlendirmesi başarısı ile ilgili tavsiyelerde bulunmak ve performansını izlemek,

-Veri sorumlusu veya veri işleyenin kişisel verilerin korunması ile ilgili politikalarının yanı sıra kişisel veri işlemede yer alan çalışanların bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi ve ilgili denetimlerin mevzuata uygunluğunu takip etmek,

-Mevzuat uyarınca yükümlülüklerini yerine getiren veri sorumlusuna, veri işleyene ve çalışanlarına yükümlülükleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyede bulunmak.

8d09ba4b8238cba86c55869bcff2a044.jpg