top of page
CB DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi
supernova bilişim sembol
supernova bilişim logo

Supernova ExpertTouch

CB DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi

Danışmanlık Hizmetleri

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Danışmanlığı

Kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken "Bilgi ve İletişim Güvenliği" tedbirlerini içeren 06.07.2019 tarih ve 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi" tarafından “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” 24.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Kapsamında Uyumluluk Süreci Nedir?

Bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği tedbirlerini içeren Genelge ile, yasal düzenleme boyutunda ülke çapında bilgi güvenliği seviyesinin arttırılması amaçlanmıştır.

Genelge kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” nin yayınlanmasının üzerinden 7 ayı aşkın bir süre geçmiş bulunuyor ve kapsam dahilindeki kurumların şubat ayı itibarıyla tedbirleri uygulama safhasına geçmiş olmaları gerekiyor.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Hangi Kurumları Kapsıyor?

Rehberin Kapsamı

Bilgi işlem birimi barındıran veya bilgi işlem hizmetlerini sözleşmeler çerçevesinde üçüncü taraflardan alan, devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kritik altyapı hizmeti veren işletmeleri kapsamaktadır.

Dijital Dönüşüm Ofisi Kapsamı

Genelge, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı sektörlerinden “Elektronik Haberleşme”, “Enerji”, “Su Yönetimi”, “Ulaştırma”, “Bankacılık ve Finans”, “Sağlık” alanlarında kamu hizmeti veren işletmeleri kapsamaktadır, şeklinde detaylandırılmıştır.

iso iec 27002 - 27001 teknik uygulamalar

Bir Sonraki Hizmet

ISO/IEC 27002 - 27001 Teknik Uygulamalar

bottom of page