Siber Güvenlik

       Siber, bilişim sistemleri alt yapısında çalışan geniş bir alanı kapsar. Siber Güvenlik, siber alemdeki hayatın güvenliği ve gizliliğinin korunmasıdır.Siber saldırı ve tehditlerin sayısı gün geçtikçe artarken, kuruluşların network sistem kullanıcılarının ve iş süreçlerinin de sayısı aynı hızla artmaktadır. Network güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve bunun devamında güvenli ortam için gereken önlemlerin belirlenmesi, proaktif siber güvenlik teknikleriyle mümkündür.Siber Güvenlik Eğitimi, bilgi güvenliği kapsamı başta olmak üzere bilgisayar ağları, işletim sistemleri, uygulama yazılımları ve veritabanları gibi akla gelen tüm konuları içermektedir.

• Kullanıcı Güvenliği

• Yöneticilere Odaklı Genel Güvenlik

• Sosyal Mühendislik: Saldırı ve Korunma Yöntemleri

• Bilgi Güvenliğine Giriş

• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama

• Yöneticilere Odaklı ISO 27001 Bilgilendirme

• Siber Olaylara Müdahale Ekibi

• Kritik Altyapıların Korunması

• Windows Güvenliği             

• Microsoft Sistemleri Güvenliği

• Linux Güvenliği

• TCP/IP Ağ Güvenliği

• Aktif Cihaz Güvenliği

• Sistem Güvenlik Denetimi

• Temel Güvenlik Denetimi

• Kablosuz Ağ Güvenliği

• Kayıt Yönetimi

Başta kamu kurum ve kuruluşları, askeri kurumlar ve özel sektörden kurumlar olmak üzere tüm büyük ya da küçük ölçekli kuruluşların Siber Güvenlik Eğitimi almaları gerekmektedir.