top of page
supernova bilişim sembol

Kalite Politikası

Supernova bünyesinde, yürütmekte olduğu danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında;

Toplam kalite yönetimi felsefesini esas alarak takım ruhu içinde şirket hedeflerine ulaşmak için çalışmak,

Siber güvenlik, bilişim ve bilgi güvenliği ile ilgili yazılım, donanım, bakım-onarım, personel kiralama, danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

Kalite Yönetim Sistemimizi uluslararası Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirecek şekilde etkin uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Üstlenmiş olduğumuz projelerde müşteri taleplerini doğru algılamayı ve bu isteklere maksimum düzeyde uymayı,

Üstlendiğimiz projelerimizi iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmeyi ve teslim etmeyi,

İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda sürekli iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmeyi,

Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini arttırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmayı, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli dinamik tutmayı,

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

Mevzuatlara uyumlu ve çevreye duyarlı bir firma olarak faaliyetlerimiz sürdürmeyi

Taahhüt ediyoruz.

bottom of page