top of page
MDR Yönetilen Güvenlik Servisi
supernova bilişim sembol
Supernova Bilişim Sembol

Supernova ZeroRisk

MDR - Yönetilen Güvenlik Servisi

Supernova'nın aşağıdaki konularda nasıl fayda sağlayacağını öğrenebilirsiniz:

MDR nedir?

Yönetilen Tespit ve Müdahale (MDR) nedir?

Siber güvenlik tehditleri ve saldırgan taktikleri sürekli gelişiyor dolayısıyla kuruluşların buna ayak uydurmak için insan tarafından kontrol edilen daha gelişmiş güvenlik çözümlerine ihtiyacı var. 

Uç nokta algılama ve yanıt (Endpoint Detection and Response), sistemleri işletmeyi korumak için en etkili araçtırlardandır. Ancak birçok kuruluş, EDR'ı kendi içlerinde olarak etkin bir şekilde yönetmek ve izlemek için gereken siber güvenlik personeli ve siber güvenlik uzmanlığından yoksundur.

Yönetilen algılama ve yanıt (Managed Detection and Response),servisimizde kuruluşunuza kendisini siber tehditlerden etkili bir şekilde korumak için ihtiyaç duyduğu araçları sağlar. Bir kuruluş, bir MDR sağlayıcısıyla ortaklık kurarak, 7/24 güvenlik operasyonları merkezine (SOC) ve kuruluşu etkin bir şekilde korumak için gerekli güvenlik uzmanlığına sahip olur. MDR, devam eden bir saldırıyı durdurmaya çalışmanın ötesine geçer ve bir kuruluşun aynı siber saldırıya bir daha maruz kalmamasının alt yapısını sağlar.

mdr
MDR hizmet özellikleri

Yönetilen Tehdit Algılama ve Yanıt Hizmeti (MDR) Özellikleri

Yönetilen algılama ve yanıt, bir kuruluşun güvenlik operasyonlarının bir kısmını üçüncü taraf bir sağlayıcıya devrettiği bir hizmettir. Tehditleri tespit etmenin ötesine geçerek, bir organizasyonun tüm güvenlik altyapısını inceleyerek şirkete danışmanlık verir.

Bir MDR Güvenlik hizmeti özellikleri:

01

Olay Araştırması

MDR Güvenlik hizmet sağlayıcısı olarak biz güvenlik uyarısını araştırarak gerçek bir olay mı yoksa false pozitif bir durumdan dolayı mı tetiklendiğini tespit ederek buna göre aksiyon alır. Veri analitiği, makine öğrenimi ve insan araştırmasının bir kombinasyonu ile güçlerini birleştirerek maximum koruma sağlamayı amaçlar.

02

Risk Önceliği Belirleme

Tüm güvenlik olayları eşit risk oluşturmaz. Şirket içi çalışan özel bir uygulama yada farklı bir faktör güvenlik riski yaratabilir. .MDR Sağlayıcısı güvenlik günlüklerini inceleyek riskli uyarı grubuna öncelik verir. Uyarı listelerini takip ederek en kritik olanın önce ele alınmasını sağlar.

03

Düzeltme

MDR hizmetlerimiz , çıkan uyarıları yorumlayarak düzeltme önerileri sunacar. Ağınızdaki bir siber saldırı denemesine karşılık vermek ve saldırıyı önlemek için harekete geçer.

04

Proaktif Tehdit Avı

Tüm güvenlik olayları şirketinizin güvenlik araçları tarafından yakalanamaz. MDR hizmetimiz devam eden bir saldırının belirtilerini araştırır şirketin ağını ve sistemlerini proaktif olarak arayacak ve gizlenmiş saldırganı tespit edip onu ağınızdan kovacaktır.

mdr hizmet özellik
Yönetilen tespit ve müdahale
supernova bilişim sembol
MDR hizmeti faydaları

(Yönetilen Tespit ve Müdahale) MDR Hangi Faydaları Sağlar?

Sıkı bir siber güvenlik programı uygulamak isteyen şirketlerin karşılarına çıkan problemlerin önüne geçmek için dış kaynaklı MDR hizmeti desteği önerilir. Aşağıda şirketlerin yaşadığı problemler ve sağladığımız faydalar belirtilmiştir.

Personel Kısıtlamaları

Siber güvenlik sektörü, nitelikli personel sıkıntısı çekmektedir. çok daha fazla doldurulmamış pozisyonla birlikte ciddi bir yetenek sıkıntısıyla karşı karşıya. Bu durum kuruluşların kritik güvenlik rollerini dahili olarak doldurmasını zor ve pahalı hale getirir. MDR, bir kuruluşun personel boşluklarını harici güvenlik uzmanlarıyla doldurmasını sağlar.

Uzmanlara Ulaşım Zorluğu

Genel olarak siber güvenlik uzmanlığının eksikliğinin ötesinde, şirketler siber olaylara müdahale, bulut güvenliği ve kötü amaçlı yazılım analizi gibi beceriler gerektiren ik pozisyonlarını doldurmakta zorlanıyor. MDR Hizmeti, bir kuruluşa bu yeteneklerdeki personelleri çalıştırma ve bütçelerini karşılama ihtiyacı olmadan gerektiğinde harici siber güvenlik uzmanlığına anında erişim sağlar.

Gelişmiş Tehdit Algılama ve Müdahale Tecrübe

Şirketinize saldırmak yada özel ticari verilerinizi sızdırmak üzere özel tasarlanmış programlar kullanmak sureti ile hedefi belli hacker grupları(advanced persistent threat) ve diğer siber suçlular, geleneksel siber güvenlik çözümleri tarafından algılanmamak için her geçen gün araçlar ve teknikler geliştirmektedir. MDR, kuruluşların proaktif tehdit avıcılığı yoluyla bu saldırgan hackerlerin algılamasını ve engellenmesini sağlar.

Çözümu olmayan saldırıların çözümü bulunana kadar geçen süre

Birçok yeni siber güvenlik saldırısı, önemli bir süre boyunca tespit edilmiyor. Bu durumun maliyeti ve hedef şirket üzerindeki etkisi siber saldırıdan sonra anlaşılıyor. Bir MDR hizmeti kuralı yazılmamış çözümü bulunmamış bir atağın kayıtlarını izleyerek takip ettiğinde kurumu koruyarak riskleri en aza indirir.

Güvenlik Seviyesi Olgunluk Çalışmaları

Gerekli araçlar, lisanslar ve personel nedeniyle etkili bir siber güvenlik programı oluşturmak pahalı olabilir. MDR, Kendisinde bulunan çoklu lisanslarıdan müşteri portföyüne ürün paylaştırarak siber güvenlik olgunluğuna mümkün olduğundan daha hızlı ve az maliyet ile ulaşmasını sağlar.

hangi
seçme
sızma ve zaafiyet testleri

Bir Sonraki Hizmet

Sızma ve Zaafiyet Testleri

bottom of page