top of page
veri sınıflandırma ve veri maskeleme
supernova bilişim sembol
supernova bilişim sembol

Supernova ZeroRisk

Veri Sınıflandırma ve Veri Maskeleme

Supernova'nın aşağıdaki konularda nasıl yardımcı olduğunu öğrenin:

Veri sınıflandırması

Veri Sınıflandırması Nedir?

Veri sınıflandırması, verileri türüne, duyarlılığına göre, gizli, hizmete özel, gelen kullanım gibi etiketler veren sistemdir.

Bir kuruluşun verilerinin değerini anlamasına, verilerin risk altında olup olmadığını belirlemesine ve riskleri azaltmak için kontroller uygulamasına yardımcı olur. Veri sınıflandırması aynı zamanda bir kuruluşun PCI DSS , KVKK ,ISO 27001, CB DDO gibi ilgili sektöre özel yasal zorunluluklara uymasına da yardımcı olur.

Duyarlılık düzeyleri

Veri Duyarlılık Düzeyleri

Veriler duyarlılık düzeyine göre sınıflandırılır. Örneğin: yüksek, orta veya düşük.

Yüksek hassasiyetli veriler

Yetkisiz bir işlemde veri sızması veya yok edilirse, kuruluş veya bireyler üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Örneğin, finansal kayıtlar, fikri mülkiyet hakları, kimlik doğrulama verileri.

Orta hassasiyetli veriler

Yalnızca dahili kullanım amaçlıdır, ancak tehlikeye atılırsa veya yok edilirse, kuruluş veya bireyler üzerinde feci bir etkisi olmaz. Örneğin, gizli veri içermeyen e-postalar ve belgeler.

Düşük hassasiyetli veriler

Gizliliği olmayan ortak kullanıma yöneliktir. Örneğin, genel web sitesi içeriği.

veri sınıf
düzey
veri sınıflandırma türleri
supernova bilişim sembol
Sınıflandırma türleri

Veri Sınıflandırma Türleri

Veri sınıflandırması içerik, bağlam veya kullanıcı seçimlerine göre gerçekleştirilebilir:

İçeriğe dayalı sınıflandırma

01

Dosyaları ve belgeleri gözden geçirmeyi ve sınıflandırmayı içerir.

Bağlama dayalı sınıflandırma

02

Dosyaları oluşturan uygulama (örneğin muhasebe yazılımı), belgeyi oluşturan kişi (örneğin finans personeli) veya dosyaların yazıldığı veya yazıldığı konum gibi metadata öznitelik verilerine dayalı olarak dosyaları sınıflandırmayı içerir. örneğin, finans veya hukuk departmanı binaları.

Kullanıcı tabanlı sınıflandırma

03

Bilgili bir kullanıcının manuel değerlendirmesine göre dosyaları sınıflandırmayı içerir. Belgelerle çalışan kişiler, ne kadar hassas olduklarını belirtebilirler; bunu belgeyi oluştururken, önemli bir düzenleme veya incelemeden sonra veya belge yayınlanmadan önce yapabilirler.

Veri Keşfi

Verileri sınıflandırmak için verilerin konumlarını, hacmini ve bağlamını bilmeyi gerektirir. Çoğu modern işletme, birden lokasyona yayılmış olabilecek büyük hacimli verileri depolar:

Şirket içinde veya bulutta dağıtılan veritabanları

Büyük veri platformlarındaki datalar Microsoft SharePoint, Dropbox ve Google Dokümanlar gibi bulut depolama hizmetleri

Ofis dosyaları, PDF'ler veya e-postalar gibi dosyalar

* Veri sınıflandırmasını gerçekleştirmeden önce doğru ve kapsamlı veri keşfi gerçekleştirmelisiniz. Otomatik araçlar, hassas verilerin büyük ölçekte keşfedilmesine yardımcı olur.

sınıf tür
kvkk-min.jpg

Bir Sonraki Hizmet

KVKK Teknik Tedbirler ve Uyum Süreci

veri sınıflandırma politikası oluşturma
supernova bilişim sembol
Politika oluşturma

Veri Sınıflandırma Politikanızı Oluşturma

Bir veri sınıflandırma politikası, veri sınıflandırmasından kimin sorumlu olduğunu tanımlar - tipik olarak, farklı programlar veya organizasyon birimleri için verileri sınıflandırmaktan sorumlu olan kişileri belirler.

Veri sınıflandırma politikası aşağıdaki soruları dikkate almalıdır:

Bilgileri hangi kişi, kuruluş veya program oluşturdu ve/veya sahibi?

Hangi kuruluş biriminin içeriği ve bağlamı hakkında ne kadar bilgiye sahip olduğu bilgisi

Verilerin bütünlüğünden ve doğruluğundan kim sorumludur?

Bilgiler nerede saklanıyor?

Bilgiler herhangi bir düzenlemeye veya uyum standardına tabi mi?

* Veri sınıflandırması, bilgi oluşturanların, konu uzmanlarının veya verilerin doğruluğundan sorumlu olanların sorumluluğunda olabilir.

Politika ayrıca veri sınıflandırma sürecini de belirler: veri sınıflandırmasının ne sıklıkla yapılması gerektiği, hangi veriler için, farklı veri türleri için hangi veri sınıflandırmasının uygun olduğu ve verileri sınıflandırmak için hangi teknik araçların kullanılması gerektiği. Veri sınıflandırma ilkesi, hassas verilerin nasıl korunacağını belirten genel bilgi güvenliği ilkesinin bir parçasıdır.

politika oluşturma
siber güvenlik operasyon merkezi

Bir Sonraki Hizmet

7/24 Siber Güvenlik Operasyon Merkezi

bottom of page