top of page
veri kaybı önleme sistemi
supernova bilişim sembol
Supernova Bilişim sembol

Supernova ZeroRisk

Veri Kaybı Önleme Sistemi

Supernova'nın aşağıdaki konularda nasıl yardımcı olduğunu öğrenin:

DLP nedir?

Veri Kaybı Önleme (DLP) Nedir?

Veri kaybını önleme (DLP), hassas verilerin kaybolmamasını, kötüye kullanılmamasını veya yetkisiz kullanıcılar tarafından erişilmemesini sağlamak için kullanılan bir dizi araç ve işlemdir.

DLP yazılımı, düzenlenmiş, gizli  kritik verileri sınıflandırılma politikasına göre şirketiniz tarafından veya olarak PCI-DSS,KVKK, ISO27001 gibi regülasyonlar tarafından yönlendirilen kurallara göre verilerinizin önem derecesine göre belirlediğiniz kurallar çerçevesinde korumaya yarayan sistemlerdir. DLP, son kullanıcıların kuruluşu riske atabilecek yanlışlıkla veya kötü niyetli olarak verileri paylaşmasını yada sızdırmasını önlemek için uyarılar, oluşturur. Veri kaybını önleme yazılımı ve araçları, uç nokta etkinliklerini izler ve kontrol eder, kurumsal ağlardaki veri akışlarını filtreler. Arşiv yada kullanımdaki verileri korumak için buluttaki verileri izler. DLP ayrıca uyumluluk ve denetim gereksinimlerini karşılamak ve olay müdahalesi için zayıf ve anormal alanları belirlemek için raporlama imkanı sağlar.

3 temel kullanım durumları
Veri Kaybı Önlemeye İhtiyacım Var mı?

DLP için 3 Temel Kullanım Durumları

Veri kaybını önleme, birçok kuruluş için ortak sorun olan aşağıda ayrıntıları verilen üç problemi çözer: 

Kişisel Bilgilerin Korunması / Uyumluluk

Kuruluşunuzda kullanılan kişisel verileri, anonimleştrilmemiş bilgileri , sağlık Bilgilerini veya ödeme kartı bilgilerini topluyor ve saklıyor mu? Öyleyse, müşterilerinizin hassas verilerini korumanızı gerektiren KVKK ve GDPR (AB'de ikamet edenlerin kişisel verileri için) gibi uyumluluk düzenlemelerine büyük olasılıkla tabi olursunuz. DLP, hassas verileri tanımlayabilir, sınıflandırabilir ve etiketleyebilir ve bu verileri çevreleyen etkinlikleri ve olayları izleyebilir. Ayrıca raporlama yetenekleri, uygunluk denetimleri için gereken gereksinimleri sağlar.

IP Koruması

Kuruluşunuz, kaybolması veya çalınması durumunda kuruluşunuzun mali sağlığını ve marka imajını riske atabilecek önemli fikri mülkiyet haklarına ve ticari veya devlet sırlarına sahip mi? Bağlam tabanlı sınıflandırma kullanan  DLP çözümleri, fikri mülkiyete tabi verileri hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış biçimlerde sınıflandırabilir. Uygulanan politikalar ve denetimlerle, bu verilerin istenmeyen şekilde sızdırılmasına karşı koruma sağlayabilirsiniz.

Veri Görünürlüğü

Kuruluşunuz veri hareketine ilişkin ek görünürlük elde etmek istiyor mu? Kapsamlı bir kurumsal DLP çözümü, uç noktalar, ağlar ve bulut üzerindeki verilerinizi görmenize ve izlemenize yardımcı olabilir. Bu, kuruluşunuzdaki bireysel kullanıcıların verilerle nasıl etkileşime girdiği konusunda size görünürlük sağlayacaktır.

* Bunlar üç ana kullanım durumu olsa da DLP, içeriden gelen tehditler, Office 365 veri güvenliği, kullanıcı ve varlık davranışı analizi yaparak ve gelişmiş tehditler dahil olmak üzere çeşitli diğer sorunlu noktaları düzeltebilir.

dlp
3
veri kaybı önleme sistemi
Supernova bilişim sembol
Neden DLP?

Neden Veri Kaybı Önleme Sistemi?

DLP'nin fayda sağladığı 7 farklı konu

 DLP yeni bir teknoloji değil, ancak tüm bunlar, dev veri ihlallerindeki artışlarla birleştiğinde, hassas verileri koruma aracı olarak DLP'nin benimsenmesinde büyük bir artış görüldü. DLP'nin daha geniş çapta benimsenmesini sağlayan yedi başlık:

CISO Rolünün Büyümesi

01

Şirketler, genellikle CEO'ya rapor veren Bilgi Güvenliği Baş Sorumlularını (CISO') işe almaya başladı ve işe alıyor. CEO'lar, veri sızıntılarını önlemek için aksiyon planını bilmek istiyor. DLP, bu bağlamda net bir öngörü sağlar ve CISO'lara CEO'ya düzenli güncellemeler sağlamak için gerekli raporlama yeteneklerini verir.

Sıkılaşan Regülatif Düzenlemeler

02

Ulusal veri koruma yönetmelikleri sürekli değişir ve kuruluşunuzun hazırlıklı olması gerekir. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi Güvenliği Önergeleri yayınlandı ve şirketlere verilerini koruması için ek yükümlülükler getirildi. DLP çözümleri, kuruluşlara değişen düzenlemelerle birlikte gelişme esnekliği sağlar.

Artık Verilerinizi Korumanız Gereken Daha Fazla Alan Var

03

Bulut depolamanın, karmaşık tedarik zinciri ağlarının ve artık tam kontrolünüz altında olmayan diğer hizmetlerin artan kullanımı, verilerinizi korumayı daha karmaşık hale getirdi. Verilerinizi kuruluşunuzdan ayrılmadan önce görünürlüğünü ve ilerlemesini tespit edecek bir mekanizmanızın olması, hassas verilerinizin yanlış ellere geçmesini önlemek açısından önemlidir.

Veri İhlalleri Sık ve Büyük

04

Siber saldırılardan gelen düşmanlar ve içeriden kötü niyetli çalışanlar, kurumsal casusluk, kişisel mali kazanç ve siyasi avantaj gibi çeşitli nedenlerle hassas verilerinizi hedef almaktadır.DLP, kötü niyetli olsun olmasın her türlü rakibe karşı koruma sağlayabilir. Sadece son birkaç yıl içinde binlerce veri ihlali ve daha birçok güvenlik olayı yaşandı. Bir çok büyük şirketin verilerinin çalınması ve sızdırılması örnekeri basın kuruluşlarımızda yaşanmaktadır.

Çalınan Verilerin Satışa Konulması

05

Çalınan veriler genellikle bireylerin ve grupların satın alıp kendi çıkarları için kullanabilecekleri Dark Web'de satılır. Birkaç bin dolara kadar satılan belirli veri türleri ile, veri hırsızlığı için açık bir mali teşvik vardır.

Çalınacak Daha Fazla Veri Var

06

Hassas verilerin ne olduğu tanımı yıllar içinde genişledi. Hassas veriler artık fiyatlandırma modelleri ve iş metodolojileri gibi maddi olmayan varlıkları da içeriyor. Ticari sırlarınız, şirket planlarınız var oldukça, kuruluşunuzda koruması gerekenden çok daha fazla verinin olduğu gerçeğini ispat ediyor.

Siber Güvenlik Bütçelerinin Gereksiz Görülmesi

07

Siber güvenlik bütçelerinin eksikliği ve muhtemelen bunun etkisini kendi kuruluşunuz üzerinde zaten hissetmişsinizdir. Aslında bir çok güvenlik ihlali takip ve bütçelendirmelerle önlenebilecekken üst yönetimin desteği öncelikler listesine almayışı gibi etkenler halen genel bir problemdir. 

neden
en iyi
veri sınıflandırma ve veri maskeleme

Bir Sonraki Hizmet

Veri Sınıflandırma ve Veri Maskeleme

bottom of page